Τοπική Αυτοδιοίκηση #ad_ hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Οδεύοντας Τοπικά: Μετασχηματισμός και Αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Την Παρασκευή 24.4.15, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης, με αφορμή τη διάθεση των ταμειακών … More