Ο Καντ, ο εμφύλιος πόλεμος και οι πτυχές του νοήματος | Νένη Πανουργιά

Καθορίζουν οι Εμφύλιοι Πόλεμοι το χρόνο; Ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, καθορίζονται οι Εμφύλιοι Πόλεμοι από το χρόνο; Είναι προφανές ότι η απάντηση εξαρτάται από την έννοια που δίνει ο καθένας στο “χρόνο” όπως και από την έννοια που δίνει στον “εμφύλιο πόλεμο”.