Φάρμακο και Φύση #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Την Παρασκευή 16.10.15, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης φιλοξένησε ad hoc τον Μανώλη Μιτάκη στο ID Radio, σε μια συζήτηση γύρω από τη διαχρονική σχέση … More

Ο Μανώλης Μιτάκης #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Το Φάρμακο ως αξία του ανθρώπινου Πολιτισμού Την Παρασκευή 31.10.2014, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης φιλοξένησε τον Μανώλη Μιτάκη και τις μουσικές … More