Ο Μανώλης Βαρδής (MacManus) #ad_ hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Πετρίδης στην θέση του Πετρίδη! Την Παρασκευή 19.12.2014, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης φιλοξένησε τον Μανώλη Βαρδή (MacManus) σε έναν ‪ad hoc‬ … More