Κατάρρευση: Πως οι κοινωνίες επιλέγουν να αποτύχουν ή να επιτύχουν | Jared Diamond

Εάν κατανοήσουμε τους λόγους που οι ομάδες παίρνουν συχνά κακές αποφάσεις, ίσως μπορέσουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή ως οδηγό ώστε οι ομάδες να παίρνουν καλές αποφάσεις.