Ελληνικό τρόφιμο: από την παράδοση στην καινοτομία #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Μια συζήτηση για τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα στην περιφερειακή και εθνική οικονομία και για τις δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία, ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του κλάδου των τροφίμων, και πως αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω equity crowdfunding.

Ο Θάνος Μαρκαντώνης #ad_ hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε; Την Παρασκευή 3.4.2015, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης φιλοξένησε τον Θάνο Μαρκαντώνη ‪και τις μουσικές επιλογές του, σε μια … More