Προεκλογικό #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Θαύματα Γίνονται!

Την Παρασκευή 18.9.15, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης συντόνισε ad hoc μια ειδικού σκοπού προεκλογική εκπομπή στο ID Radio.

Ο Γιώργος Καπελλαρής #ad _hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Μουσική και επικοινωνία μπλέκονται στο ταξίδι της πολιτικής. Πόσο μας επηρεάζει η μουσική όταν ψηφίζουμε; Υπάρχουν μέσα που μπορούν να … More