Ο Γιώργος Καπελλαρής #ad _hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Μουσική και επικοινωνία μπλέκονται στο ταξίδι της πολιτικής. Πόσο μας επηρεάζει η μουσική όταν ψηφίζουμε; Υπάρχουν μέσα που μπορούν να … More