Ο Γεώργιος Π. Παύλος #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο Radio Maga

Την Παρασκευή 29.1.16, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης φιλοξένησε ad hoc στο Radio Maga τον Γεώργιο Π. Παύλο και τις μουσικές επιλογές του, σε μια ελεύθερη … More