Μετεκλογικό #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Και μετά τις εκλογές, τι;

Την Παρασκευή 25.9.15, ο Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης συντόνισε μια μετεκλογική ad hoc εκπομπή στο ID Radio

Η Χορηγία στον Πολιτισμό #ad_hoc με τον Α. Τσαγκαρογιάννη στο iD Radio

Συζητήσαμε για το θεσμικό πλαίσιο, το ρόλο των χορηγών και της πολιτικής ηγεσίας, τη συμμετοχή των πολιτιστικών ιδρυμάτων, των ΜΚΟ, των σωματείων και των κινήσεων πολιτών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, την προσπάθεια υποκατάστασης των υπηρεσιών του Πολιτισμού, τις περιπτώσεις που υποστηρίζεται το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το θεσμό των χορηγιών και τις σκοπιμότητες που υποκρύπτονται, στην περίπτωση που υποκαθίσταται αυτή, την ένταξη της προστασίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική ανάπτυξη, μέσα από πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη τους και πολλά άλλα.