Ο Τρωικός ο Πόλεμος

Η αθυροστομία εlναι, στην Ελλάδα, απαγορευμένος καρπός. Η λογοτεχνία μας – αν εξαιρέσεις τα βιβλία του Ηλία Πετρόπουλου – εlναι ελάχιστα τολμηρή. Στα εγκυκλοπαιδικά μας λεξικά δεν υπάρχουν λήμματα για τις πιο κοινές λαϊκές κακές λέξεις και εκφράσεις γίνονται ακόμη κατασχέσεις βιβλίων και οι συγγραφείς ασέμνων μπαίνουν φυλακή· οι μανάδες απειλούν τα παιδιά τους να τους βάλουν πιπέρι στηv γλώσσα αν ξεστομίσουν κακά λόγια· η Σαπφώ, οι Αρχαίοι
Λυρικοί, ο ‘Αριστοφάνης, ο Αρχίλοχος, εlναι πια πολύ μακριά…